Tae Kwon Do on Korealainen itsepuolustus- ja kamppailulaji. Tae Kwon Do tarkoittaa suomeksi jalan ja käden taitoa/tietä. Se on monipuolinen urheilulaji, joka kehittää harrastajan kuntoa, voimaa, nopeutta, notkeutta ja koordinaatiota. Lajiin sisältyy monia tekniikoita, potkuja, lyöntejä, torjuntoja ja seisontoja, joista muodostetaan liikesarjoja, poomseja. Lajin perustana on itsepuolustustaidon kehittäminen ja kehon tunteminen. Pitkälle ehtineet lajin harrastajat voivat harjoitella myös murskaustekniikoita, joissa käsillä tai jaloilla murskataan esim. kattotiiliä. Murskauksessa mitataan harrastajan henkistä kypsyyttä ja yksittäisten suoritusten tehoa.

Taekwondon harrastaja etenee lajissa vyöasteittain, valkoisesta vyöstä mustaan. Vyöt on jaettu kup-arvoihin siten, että valkoinen vyö on 9 kup:n arvoinen ja mustaan vyöhön edettäessä kup-arvot laskevat. Mustan vyön arvot lasketaan daneissa 1 - 10. Harrastajan tiedot ja taidot testataan erikseen järjestetyssä vyökokeessa, jossa vyöarvo määräytyy.

Laji sisältää myös vahvan filosofisen taustan, budon joka kasvaa harrastajan harjoittelun ja ajan myötä. Lajin filosofian sisäistänyt harrastaja on tasapainoinen, harkitseva ja tiedostava ihminen, jonka itseluottamus on vahva ja joka elää tasapainossa itsensä ja ympäristönsä kanssa. Taekwondon harrastaminen ei siis pääty mihinkään tiettyyn saavutukseen, vaan siitä kasvaa harrastajalleen elämäntapa.

Lisää tietoa Taekwondosta

* Wikipedia
* YouTube videoita
© Copyright Jämsän Taekwondo ry 2017